_DAS8056.jpg
 
 
פסטה וקוסקוס
שימורים
ומוצרי עגבניה
 

צרו קשר

אול אורגני בע״מ
רח׳ בזלת 3, אזור תעשיה צור יגאל, מצפה ספיר

ת.ח. 12410, מיקוד: 4486200
טל. 09-7687807

הרדוף | Harduf

הנתונים המופיעים על גבי אריזת המוצרים שנמצאים על המדפים הם הנתונים המדויקים והעדכניים ביותר.

ייתכן כי חלק ממוצרינו המופיעים באתר עודכנו לגבי הסימון התזונתי ו/או לגבי סימונם באדום ועדכונים אלה (לרבות תמונת המוצר) טרם עודכנו באתר.