_DAS8158.jpg
בורגול-וקינואה.png
 
 
בורגול-דוחן-ואורז-אדום.png
כוסמת-אורז-אדום-ואורז-מלא.png

הנתונים המופיעים על גבי אריזת המוצרים שנמצאים על המדפים הם הנתונים המדויקים והעדכניים ביותר.

ייתכן כי חלק ממוצרינו המופיעים באתר עודכנו לגבי הסימון התזונתי ו/או לגבי סימונם באדום ועדכונים אלה (לרבות תמונת המוצר) טרם עודכנו באתר.